Laadulla
OSAAVA LAADUNVALVOJA SÄÄSTÄÄ RAHAA

Palvelut

LVIS-mestarien tarjoamat palvelut kattavat kaiken, mitä rakennushankkeeseen ryhtyvä tarvitsee. Valvonnan dokumentointi tehdään sähköisesti siihen kehitetyllä sovelluksella.

RAKENNUTTAMINEN JA PROJEKTINJOHTO

  1. Hankesuunnittelu

Ensin selvitetään saneerauskohteen tarveselvitys ja räätälöidään hankesuunnittelu asiakkaan tarpeiden mukaan.

  1. Projektijohto

LVIS-Mestarit on tilaajalle sitoutumaton edunvalvoja projektinjohtotehtävissä, hankesuunnittelussa, rakennuttamisessa ja toteutusvaiheen valvonnassa. Kun toimeksiantajan päätös on selvillä, käynnistetään rakentamisen valmistelu. Tässä vaiheessa laaditaan tarjouspyynnöt, kilpailutetaan urakoitsijat ja järjestetään urakkaneuvottelut. Kun urakoitsija on urakkaneuvottelujen jälkeen valittu, solmitaan urakkasopimus. Rakentamisvaiheen päätteeksi kohteessa pidetään vastaanottotarkastus sekä taloudellinen loppuselvitys. Takuuajalla tehdään välitarkastuksia ja lopullinen takuuajan tarkastus.

TYÖMAAVALVOJA

Valvontapalvelumme kattavat kaikki asuinrakennukset-, toimisto-, liike-, tuotanto-, varasto- ja logistiikkarakennukset. Valvoja huolehtii, että työ toteutetaan sopimuksen mukaisesti koskien laatua, aikataulua ja budjetoituja kustannuksia.

Valvoja suorittaa sopimuksissa määriteltyjen välitavoitteiden osavastaanottotarkastuksia ja laatii niistä virhe- ja puuteluettelot.

VASTAAVAN MESTARIN PALVELUT

VTJ-palvelumme kattavat kaikki asuinrakennukset-, toimisto-, liike-, tuotanto-, varasto- ja logistiikkarakennukset.

Tilaajalle voimme räätälöidä ja yhdistää talonrakennusvalvonnan VTJ;n  vastuiden lisäksi joka tuo selvää säästöä tilaajalle.

Rakennuttamispalvelut

Rakennuttajakonsultti, Tarveselvitys, Hankesuunnittelu

Suunnitelmiin ja kiinteistöön tutustuminen, Suunnittelun ohjaus

Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden hankinta ja kilpailutus

Suunnittelusopimukset, Urakkasopimukset

Työmaavalvontakäynnit sopimuksen mukaan

Aikataulun, laadun ja urakkalaskutuksen valvonta työn aikana

Vastaanottotarkastuksen ja pöytäkirjan teko